Please enable JS

ZESPÓŁ Katarzyna Korcik


< poprzedninastępny >

Katarzyna Korcik

radca prawny, wspólnik

Katarzyna Korcik świadczy Klientom kancelarii pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska i prawa żywnościowego. W Kancelarii Prawnej Żydek Pliszka Korcik zdobyła bogate doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów z rządowymi agencjami płatniczymi, wynikłymi na tle przyznawania i rozliczania dotacji unijnych.

Zawodowe zainteresowania Katarzyny Korcik koncentrują się również na doradztwie w obszarze stosunków handlowych – zarówno na etapie konstruowania i konsultowania kontraktów, jak również w toku sporów sądowych. Specjalizuje się ponadto w zagadnieniach dotyczących prawa pracy.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako stypendystka programu Socrates Erasmus, studiowała prawo Unii Europejskiej na Universität Mannheim w Niemczech.

Związana z Kancelarią od samego początku kariery zawodowej – od roku 2009.


Adres e-mail: katarzyna.korcik@zydek.pl