Please enable JS

Katarzyna Kabza

kierownik biura

Do głównych zadań Katarzyny Kabzy należy prowadzenie spraw organizacyjnych, pracowniczych oraz administracyjno-rozliczeniowych Pracodawcy. Ponadto Katarzyna Kabza nadzoruje pracę Sekretariatu Kancelarii oraz wykonuje inne zlecone przez Wspólników zadania, wynikające z bieżącej działalności Biura.

Katarzyna Kabza ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako pracownik administracyjno-biurowy, zajmowała się również telefoniczną obsługą klienta.

Z Kancelarią Prawną Żydek Pliszka Korcik związana od czerwca 2015 roku.


Adres e-mail: katarzyna.kabza@zydek.pl