Please enable JS

Martyna Pawlina

praktykantka

Martyna Pawlina jest studentką II roku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek International Business.

W Kancelarii zajmuje się głównie pomocą w obsłudze sekretariatu, jest także wsparciem administracyjnym dla innych działów Kancelarii Żydek Pliszka Korcik. 

Praktyke w kancelarii rozpoczęła w pażdzierniku 2022 r. 


Adres e-mail: martyna.pawlina@zydek.pl