Please enable JS

Marta Pliszka

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Marta Pliszka w Kancelarii Żydek Pliszka Korcik świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz reprezentuje Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i w sporach pozasądowych.

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doradca restrukturyzacyjny na podstawie licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1663.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seminarzystka z zakresu prawa pracy z obronioną pracą magisterską o tematyce zwolnień grupowych.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta sędziego w wydziale cywilnym jednego z opolskich sądów rejonowych.

Doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, w tym w zakresie obsługi podmiotów z branży żeglugi śródlądowej oraz agencji transgranicznie delegujących pracowników zdobywała w renomowanej wrocławskiej kancelarii.

Kilkanaście lat prowadziła we Wrocławiu indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego Marta Pliszka współpracując z jedną z największych wrocławskich kancelarii prawnych specjalizującej się w pomocy prawnej na rzecz instytucji finansowych, podczas której świadczyła usługi prawne z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego, przeprowadzała szkolenia wewnętrzne pracowników, była odpowiedzialna za opracowanie procedur obsługi spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Z Kancelarią Żydek Pliszka Korcik współpracuje od 2022 r.


Adres e-mail: marta.pliszka@zydek.pl