Please enable JS

ZESPÓŁ Gabriela Farej-Łuciów


< poprzedninastępny >

Gabriela Farej-Łuciów

adwokat

Gabriela Farej-Łuciów ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2016 roku. Po zakończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowała rozprawę doktorską z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

W latach 2017 – 2019 odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, a w czerwcu 2020 roku zdała egzamin zawodowy.
Zdobywała doświadczenie podczas pracy we wrocławskich kancelariach o zróżnicowanym profilu – zarówno gospodarczym, jak i nastawionym na sprawy cywilne oraz rodzinne.

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa karnego.

Z Kancelarią związana od czerwca 2022 roku.


Adres e-mail: gabriela.farej-luciow@zydek.pl