Please enable JS

ZESPÓŁ dr Tomasz Szczurowski


< poprzedninastępny >

dr Tomasz Szczurowski

radca prawny

Tomasz Szczurowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, w szczególności – spółek kapitałowych.

Wspierał klientów debiutujących na NewConnect i na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Uczestniczył w wielu transakcjach pozyskania inwestora do spółki, w tym organizowania transakcji w modelu earn-out. Tworzył programy emisji obligacji, kapitałowe programy motywacyjne dla kadry menadżerskiej spółek czy zamknięte fundusze inwestycyjne jako wehikuły służące realizacji założonych projektów biznesowych.

W toku swojej kariery zarządzał nie tylko zespołami prawników, ale także działami compliance, ryzyka, reklamacji czy ochrony danych – współdziałając
z międzynarodową strukturą korporacyjną paneuropejskiej grupy kapitałowej zarządzającej wierzytelnościami.

Wdrażał też zasady corporate governance, reorganizując wewnętrzne zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa tak, aby zwiększyć sprawność, ujednoznacznić zakresy zadań i odpowiedzialności oraz ułatwić rozliczalność w obrębie rozbudowanych struktur organizacyjnych spółek, zapewniając jednocześnie zgodność z wymogami prawa polskiego i oczekiwaniami międzynarodowych holdingowych spółek-matek.

Jest również autorem parudziesięciu publikacji naukowych i poradnikowych,
w szczególności z zakresu prawnych aspektów transakcji M&A, kontraktów gospodarczych, prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz inwestycji budowlanych.

Szczególną przyjemność odnajduje w konstruowaniu kontraktów organizujących ramy prawne dla rozbudowanych projektów biznesowych oraz doradzanie przedsiębiorcom w kwestii wyboru optymalnych narzędzi do osiągania założonych celów czy zarządzania ryzkiem nieodłącznie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prywatnie jest pasjonatem tańca – instruktorem urban kiz oraz organizatorem wydarzeń tanecznych, a także miłośnikiem literatury fantastycznej.


Adres e-mail: tomasz.szczurowski@zydek.pl