Please enable JS

Dominika Idczak

specjalista ds. ekonomicznych i grup producentów rolnych

Zakres obowiązków Dominiki Idczak w Kancelarii Prawnej Żydek Pliszka Korcik głównie obejmuje czynności związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów rolnych. Zajmuje się ona m.in. przygotowywaniem wniosków o uzyskanie dotacji unijnych oraz przygotowywaniem dokumentów koniecznych dla funkcjonowania Klientów Kancelarii jako grupy producentów rolnych.

Dominika Idczak ukończyła w 2019 roku studia stacjonarne II stopnia ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Współpracę z Kancelarią Prawną Żydek Pliszka Korcik rozpoczęła w czerwcu 2018 roku, tj. od początku swojej ścieżki zawodowej.


Adres e-mail: dominika.idczak@zydek.pl