Please enable JS

Wojciech Czerny

kierownik działu podatkowego, radca prawny, doradca podatkowy

Wojciech Czerny wykształcenie zawodowe zdobywał w Krakowie. Po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra rozpoczął podyplomowe studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod okiem najwybitniejszych przedstawicieli tej gałęzi prawa, które ukończył w roku 2011.

Już jako student wykazywał duże zaangażowanie w rozwój zawodowy, będąc aktywnym członkiem kół uczelnianych, jak również uczestnikiem konferencji naukowych.

Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał w jednej z krakowskich kancelarii, świadcząc pomoc w obsłudze klientów indywidualnych oraz biznesowych, w tym m.in. z branży budowlanej oraz służby zdrowia.

Następnie był pracownikiem departamentu prawnego jednej z największych publicznych spółek akcyjnych w Polsce, w której przede wszystkim świadczył usługi w zakresie prawa korporacyjnego, będąc odpowiedzialnym za przygotowywanie posiedzeń organów spółki, monitorowanie, nadzorowanie oraz współpracę ze spółkami zależnymi – również na szczeblu międzynarodowym. Był również odpowiedzialny za publikowanie informacji bieżących, przygotowywanie i opiniowanie umów, koordynowanie procesów obrotu papierami wartościowymi czy też za doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej.

W roku 2015 – po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu – został wpisany na listę radców prawnych.

Niedługo po zdobyciu uprawnień radcy prawnego, Wojciech Czerny rozpoczął poszerzanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Ukończył m,in. podyplomowe studia podatkowe w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie. Uczestniczył również w wielu szkoleniach podatkowych. W roku 2022 uzyskał uprawnienia doradcy podatkowego.

Wojciech Czerny jest związany z Kancelarią od roku 2012.

Jako radca prawny zajmuje się sprawami cywilnymi, gospodarczymi, a także administracyjnymi, m.in. opiniując lub przygotowując kluczowe z perspektywy Klientów Kancelarii umowy cywilnoprawne, reprezentując Klientów Kancelarii w sporach sądowych czy też prowadząc procesy dotyczące zbycia lub restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Jako doradca podatkowy kieruje działem doradztwa podatkowego, a także zajmuje się pracą merytoryczną z zakresu podatków, w tym m.in. poprzez bieżące doradztwo podatkowe dla Klientów Kancelarii, sporządzanie opinii podatkowych, przeprowadzanie audytu podatkowego, reprezentowanie Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, a także sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

Wojciech Czerny jest również autorem oraz współautorem wielu artykułów z dziedziny prawa, w tym prawa podatkowego.

Wojciech Czerny czynnie uprawia sport (siatkówka, tenis ziemny, CrossFit), gra na fortepianie, a w wolnych chwilach oddaje się podróżom w kierunku górskich szczytów.

Wojciech Czerny włada językiem angielskim.


Adres e-mail: wojciech.czerny@zydek.pl