Please enable JS

Paweł Art

radca prawny, wspólnik

Paweł Art jest specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, a w obszarze jego zainteresowań znajdują się zwłaszcza sprawy związane z kontraktami handlowymi oraz funkcjonowaniem spółek osobowych i kapitałowych. Posiada również znaczne doświadczenie w prawie rolnym, które nabył reprezentując Klientów w kontaktach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Nieruchomości Rolnych.

W czasie pracy zawodowej doradzał w transakcjach opiewających na wielomilionowe kwoty oraz prowadził złożone projekty związane z optymalizacją działalności Klientów, włączając w to optymalizację podatkową. Ma na swoim koncie istotne sukcesy w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Paweł Art uzyskał tytuł magistra prawa w roku 2007 kończąc z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył także stypendium na Radboud Universiteit Nijmegen w Holandii. Od roku 2011 jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Paweł Art świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów polskich i zagranicznych. Włada językiem angielskim. Miał okazję współpracować zarówno z jednymi z największych przedsiębiorców w regionie, jak i z mniejszymi podmiotami, przez co potrafi uwzględnić specyfikę właściwą dla danego Klienta.

Z kancelarią związany jest od roku 2011.

Prywatnie interesuje się podróżami oraz sportem.


Adres e-mail: pawel.art@zydek.pl