Please enable JS

ZESPÓŁ Katarzyna Otrębowska


< poprzedninastępny >

Katarzyna Otrębowska

specjalista do spraw pozyskiwania funduszy rolnych, doradca rolnośrodowiskowy

W Kancelarii Prawnej Żydek Pliszka Korcik Katarzyna Otrębowska zajmuje się doradztwem w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów rolnych zarówno w aspekcie administracyjnym, jak i w aspekcie wykorzystywania funduszy unijnych. W zakres tych kompetencji wchodzi również przygotowywanie planów inwestycyjnych związanych z ich pozyskiwaniem. Zagadnienia te stały się przedmiotem rozważań pracy magisterskiej oraz pracy dyplomowej Katarzyny Otrębowskiej. W kręgu doradztwa pozostaje również recepcja funduszy rolnych objętych PROW 2014 – 2020.

Katarzyna Otrębowska ukończyła Filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim w 2011 roku oraz Dziennikarstwo i komunikację społeczną w 2012 roku. W 2011 roku, jako stypendystka programu Erasmus, studiowała na wydziale nauk społecznych na Masaryk University w Czechach. W 2014 roku ukończyła Zarządzanie oraz studia podyplomowe Marketing i Public Relations. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej Agro – Unia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Na ich podstawie Katarzyna Otrębowska uzyskała kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej.

Od 2017 roku Katarzyna Otrębowska posiada uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego.

Katarzyna Otrębowska współpracuje z Kancelarią od 2012r., tj. od początku swojej ścieżki zawodowej.

W wolnym czasie Katarzyna Otrębowska czyta polskie kryminały oraz interesuje
się zagadnieniami z dziedziny rozwoju indywidualnego. Katarzyna Otrębowska włada językiem angielskim.


Adres e-mail: katarzyna.otrebowska@zydek.pl