Please enable JS

AKTUALNOŚCI

Nabór listopadowy wniosków o przyznanie pomocy finansowej

2016-11-30

Kancelaria Prawna Żydek&Pliszka jako pełnomocnik nowo utworzonych grup producentów rolnych, w listopadowym naborze złożyła łącznie 15 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie Grup Producentów i Organizacji Producentów” objętego PROW na latach 2014-2020.