Please enable JS

AKTUALNOŚCI

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez CDR w ramach działania "Tworzenie grup i organizacji producentów"

2016-05-24

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zorganizowało 20 maja 2016 roku szkolenie z zakresu działania Tworzenie grup i organizacji producentów. Kancelaria Prawna Żydek&Pliszka wzięła udział w tym jednodniowym kursie dotyczącym funkcjonowania grup producentów rolnych w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie z zakresu działania Tworzenie grup i organizacji producentów było prowadzone zarówno przez przedstawicieli CDR, MRiRW, ARR oraz ARiMR. Omówione zostały na nim najnowsze regulacje dotyczące zakładania grup producentów rolnych, w tym uznawania przez ARR, a ponadto osoby reprezentujące ten ostatni Organ przeanalizowały założenia biznesplanu.  

Dzięki obszernej tematyce prezentowanej na szkoleniu Kancelaria Prawna Żydek&Pliszka usystematyzowała zakres swojej wiedzy na temat grup producentów rolnych.