Please enable JS

ZESPÓŁ Małgorzata Rozicka


< poprzedni

Małgorzata Rozicka

prawnik

Małgorzata Rozicka jest absolwentką stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych oraz prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła prace magisterskie z zakresu społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej oraz prawa karnego.

Zakres obowiązków Małgorzaty Rozickiej w Kancelarii Prawnej Żydek Pliszka Korcik obejmuje głównie obszar prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.  Ponadto  w Kancelarii zajmuje się sporządzaniem projektów informacji i opinii prawnych oraz opracowywaniem bieżących zagadnień prawnych.

Z Kancelarią związana od kwietnia 2021 r.

 


Adres e-mail: malgorzata.rozicka@zydek.pl