Please enable JS

ZESPÓŁ Radosław Petrus


< poprzedni

Radosław Petrus

praktykant

Od 2015 r. student stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W zakresie jego zainteresowań zawodowych znajduje się prawo gospodarcze, postępowanie administracyjne oraz ochrona danych osobowych.

Z Kancelarią Prawną Żydek Pliszka Korcik związany od lutego 2018 r.
W Kancelarii odpowiedzialny jest głównie za opracowywanie projektów pism procesowych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, przygotowywanie pism związanych z rejestracją i likwidacją spółek, opracowywanie projektów umów i regulaminów, a także analizę prawną bieżących zagadnień.

Prywatnie interesuje się piłką nożną, filmem oraz historią.
Biegle włada językiem angielskim.


Adres e-mail: radoslaw.petrus@zydek.pl