Please enable JS

Marta Kosowicz

radca prawny

Marta Kosowicz jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 r. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W roku 2018 została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W Kancelarii zajmuje się głównie doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym opracowywaniem wzorów dokumentacji i udzielaniem konsultacji w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Polski, w tym przepisy unijne.

Marta Kosowicz zdobywała doświadczenie zawodowe w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych świadczących doradztwo prawne głównie z zakresu odzyskiwania należności.

 Z Kancelarią współpracuje od 2018 roku.


Adres e-mail: marta.kosowicz@zydek.pl