Please enable JS

ZESPÓŁ Dominika Mielczarek


< poprzedninastępny >

Dominika Mielczarek

Praktykantka

Dominika Mielczarek ukończyła w 2017 roku studia stacjonarne I stopnia ekonomii (specjalność Rachunkowość i Podatki) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie kończy studia magisterskie na tym samym kierunku ze specjalnością Analiza i Zarządzanie w biznesie.

Zakres obowiązków Dominiki Mielczarek w Kancelarii Prawnej Żydek Pliszka Korcik obejmuje głównie pomoc administracyjną w obsłudze grup producentów rolnych (m.in. pomoc w przygotowywaniu wniosków o zaliczkę i wniosków o płatność oraz dokumentów dotyczących przekazania środków do produkcji).


Adres e-mail: dominika.mielczarek@zydek.pl