Please enable JS

ZESPÓŁ Bartosz Łukowiak


< poprzedninastępny >

Bartosz Łukowiak

Praktykant

Bartosz Łukowiak od 2015 r. studiuje na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wcześniej związany z kancelarią prawną zajmującą się m.in. dochodzeniem roszczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, sprawami rodzinnymi czy bieżącą obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym także biorąc udział w sprawach z elementem transgranicznym.

W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z formą oświadczeń woli i zbiegiem norm w prawie cywilnym, a także samodzielnością jurysdykcyjną sądu i reprezentacją podmiotów publicznych w procesie cywilnym.

Z Kancelarią Prawną Żydek Pliszka Korcik związany od kwietnia 2018 r.

W pracy zajmuje się głównie szeroko rozumianym prawem i postępowaniem cywilnym, w tym zwłaszcza sporządzeniem projektów umów i pism procesowych, a także sprawami związanymi z rejestracją i likwidacją spółek oraz sporami prowadzonymi przed organami administracji publicznej.

W wolnym czasie miłośnik muzyki, kina i gry na gitarze. Interesuje się również polityką i historią.

Biegle włada językiem angielskim, a w podstawowym zakresie także językiem niemieckim.


Adres e-mail: bartosz.lukowiak@zydek.pl