Please enable JS

Michał Śliwa

radca prawny

Michał Śliwa w Kancelarii odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, oraz prawa handlowego, w szczególności bliskie są mu zagadnienia związane z sądowym oraz pozasądowym dochodzeniem roszczeń klientów.

W 2012 ukończył z wynikiem ogólnym bardzo dobrym prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w, natomiast w roku 2016 uzyskała tytuł radcy prawnego.

Michał Śliwa posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie pracy w kancelarii Komornika, a także kilku kancelariach prawnych na terenie Śląska i Wrocławia.

Z Kancelarią współpracuje od marca 2017 r.


Adres e-mail: michal.sliwa@zydek.pl