Please enable JS

ZESPÓŁ Julia Stankiewicz


< poprzedninastępny >

Julia Stankiewicz

specjalista do spraw pozyskiwania funduszy unijnych i administracji

Julia Stankiewicz w Kancelarii zajmuje się doradztwem w procesie jakim jest tworzenie oraz funkcjonowanie grup producentów rolnych. Do obowiązków, które wykonuje należy m.in. przygotowywanie dokumentacji dla klientów Kancelarii koniecznych dla funkcjonowania Klientów jako grupy producentów rolnych oraz przygotowywanie wniosków o uzyskanie dotacji unijnych.

Julia Stankiewicz ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała we wrocławskich firmach oraz kancelarii prawnej.

Współpracę z Kancelarią Prawną Żydek Pliszka Korcik rozpoczęła w marcu 2017 roku.


Adres e-mail: julia.stankiewicz@zydek.pl