Please enable JS

ZESPÓŁ Barnaba Piłasiewicz


< poprzedninastępny >

Barnaba Piłasiewicz

aplikant radcowski

Barnaba Piłasiewicz jest absolwentem XIV LO we Wrocławiu oraz stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czerwcu 2016 r. obronił na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską z zakresu publicznego prawa gospodarczego. W styczniu 2017 r. rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem gospodarczym, prawem handlowym i prawem cywilnym, w tym ogólnym doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców i sporządzaniem różnego rodzaju umów handlowych.

W trakcie studiów doświadczenie praktyczne nabywał w ramach praktyk odbywanych w prywatnych kancelariach prawnych. Z kancelarią związany od marca 2017 r.


Adres e-mail: barnaba.pilasiewicz@zydek.pl