Please enable JS

ZESPÓŁ Anna Sokołowska


< poprzedninastępny >

Anna Sokołowska

aplikantka radcowska

Anna Sokołowska ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów dwukrotnie brała udział w wymianie międzynarodowej z programu Erasmus+ na George-August-Universität Göttingen w Niemczech. We wrześniu 2017 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

Doświadczenie w trakcie studiów zdobywała podczas licznych praktyk w kancelariach adwokackich i radcowskich.

W Kancelarii Prawnej Żydek Pliszka Korcik zajmuje się głównie prawem gospodarczym, prawem handlowym oraz prawem cywilnym, w tym sporządzaniem różnego rodzaju umów handlowych i pism procesowych.

Z Kancelarią współpracuje od października 2016 roku.


Adres e-mail: anna.sokolowska@zydek.pl