Please enable JS

Piotr Janiak

aplikant radcowski

Piotr Janiak jest absolwentem stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Od października 2014 r. jest także doktorantem w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od stycznia 2016 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W trakcie studiów doświadczenie praktyczne nabywał jako członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w ramach praktyk odbywanych w organach wymiaru sprawiedliwości, jak również w prywatnych kancelariach prawnych. Z kancelarią związany od listopada 2015 r.


Adres e-mail: piotr.janiak@zydek.pl